DNF星河纯脚本

星河全自动单头硬件纯脚本

 

1.支持全自动组队,单刷模式。飞易来盒子

 

2.支持风法,瞎子,召唤师(推荐风法)

 

3.自动学习技能,过随机门,自动打验证码,六点重置。

 

4.自定义设置盒子信息,随机回城出售物品,删除同步器注册表,随机技能站位。(防止行为检测)

 

5.脚本界面信息一目了然,全自动摆放技能,自动设置游戏!

 

6.自动购买无色,自动打补丁,存仓,自动卖物,分解,自动上下号切换角色免人工。

 

7.支持地图:格蓝迪,普露兹,绝密,卡勒特,格兰之火,冰龙,根特等等(推荐格蓝迪,格兰之火,卡勒特)

 

8.自动选择指定频道,刷完自动关机。风法过图1:30秒,一天可刷24个角色!

 

9.脚本运行0内存,采用C++写法。

 

          

 

地图支持职业:

 

格蓝迪(风法,召唤,修罗,帕拉丁,奶妈)

 

             格兰之火(风法,修罗,召唤,帕拉丁)

 

             卡勒特(风法,修罗,召唤,帕拉丁)