DNF君悦辅助(独家半自动稳定所有图)

各种刷图姿势:

 

 

 

 

 

 

 

【寂静城和机要战神】使用搬砖倍功 +图内加速即可。倍功限制伤害五下打死任何怪物,伤害低不容易被检测

 

 

 

 

 

 

 

【1级—110升级+白图搬砖】独家倍功+ 图内加速+全屏钩子  伤害不够增加倍数即可。

 

 

 

 

 

 

 

【组队日常】独家倍功+图内加速+全屏钩子+无视卡伤

 

 

 

 

 

 

 

【洞察,魔界,流放,黑鸦带人】 独家倍攻 + 无视卡伤 ,进BOSS房间关闭 无视卡伤,进房间后等待10几秒在开 无视队友 配合技能带走。

 

 

 

 

 

 

 

【周常团本单刷+冥灵之塔+红玉】独家倍功一路秒杀就行。这种图检测最低随便飞

 

 

 

 

 

 

 

【未央爬楼】 独家倍功 + 图内加速 , 伤害不够增加倍数即可。

 

 

 

 

 

 

 

【PK场专用】PKC功能,可让对面直接闪退掉线,看不到你直接掉线防止举报。全网独家